قوانین و مقررات

کلیه عزیزانی که قصد خرید از سایت را دارند باید مفاد این توافق نامه را مطالعه و سپس اقدام به خرید از سایت نمایند:
افراد باید در هنگام خرید کلیه اطلاعات لازم را بصورت کامل وارد نمایند. تبصره : مسئولیت هر گونه مغایرت مشخصات خریدار بر عهده خود فرد می باشد
پر کردن اطلاعات به منزله قبول کردن توافق نامه است .
کلیه هزینه های خدمات، بسته بندی و ارسال محصول، بر عهده شرکت بوده و مشتری از این بابت هیچگونه هزینه ای نمی پردازد
جنس خریداری شده حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری به دست مشتری می رسد.