سبزآبی، نمایندگی انحصاری فروش اینترنتی لباس نوزاد و کودک برندهای تیک تاک و برگ سبز
والدین و اجتماعی کردن فرزندان

والدین و اجتماعی کردن فرزندان

  • 1395/12/8
  • 2099
با اینکه والدین تنها کسانی نیستند که در اجتماعی کردن فرزندان شرکت دارند، همواره خانواده به عنوان اصلی ترین صحنه ی اجتماعی شدن آنان در نظر گرفته شده است.

جنبه های عاطفی رابطه ی والدین و فرزندان همچنان در بیشتر مراحل فرایند اجتماعی شدن، جایگاه محوری خود را حفظ کرده است.

والدین به شکل ابتدایی در اجتماعی شدن فرزندشان نقش دارند:
اول، آنها از طریق آموزش مستقیم فرزندانشان را اجتماعی میکنند. این مرحله با دادن اطلاعات یا تقویت رفتارهایی که ارزشمند یا مطلوب والدین است، انجام می شود.
دوم، روند تعامل با فرزندانشان، والدین نقش الگوهای مهمی را بازی می کنند. نوجوانان همانطور که مهارت خوی اجتماعی را از طریق آموزش های مستقیم والدین می آموزند، با مشاهده نحوه ی عملکرد والدین در موقعیت های اجتماعی، چگونگی عملکرد اجتماعی را یاد می گیرند. به علاوه والدین برای رفتار های مناسب در بعضی از فعالیت های اجتماعی نیز الگو قرار می گیرند؛ از قبیل تفکر اخلاقی و رفتارهای خاص مربوط به نقش جنسی.

والدین و اجتماعی کردن فرزندان
به طور کلی می توان گفت والدین برای رفتارهای اجتماعی دوره ی بزرگسالی هم که قرار است، نوجوان بیاموزد، الگو قرار میگیرد.
علاوه بر این نوع رفتاری که والدین با فرزندان دارند نیز در اجتماعی شدن آنان موثر است. بر اساس اصل سرمشق گیری ( الگو بودن والدین ) والدینی که به دیگران کمک می کنند و به حار دیگران مفید هستند، معمولا فرزندانی با همین خصوصیات دارند. علاوه بر این، والدینی که برای ناراحتی فرزندان خود ابراز همدردی می کنند، فرزندانی تربیت می کنند که با دیگران همدلی دارند.
بنابراین والدین مهم ترین عامل در اجتماعی کردن و تثبیت رفتار های جامعه پسندانه نوجوانان هستند.
والدین قاطع و اطمینان بخش که برای خود مختاری و در عین حال رفتار منضبط ارزش قائل می شوند. برای نوجوان توضیح می دهند که چرا از او انتظاراتی دارند و او را از کارهایی منع می کنند و با این کار احساس استقلال را در او پرورش می دهند.
اما نوجوانانی که والدین خودکامه و مستبد دارند که صرفا به آن ها می گویند که چه باید بکنند و نیز فرزندان والدین سهل گیر، بی بند و بار و یا والدین بی اعتنا که غیر مسئول و بی توجه هستند به مشکلات بسیاری دچار می شوند.