قوانین و مقررات

کلیه عزیزانی که قصد خرید از سایت را دارند باید مفاد این توافق نامه را مطالعه و سپس اقدام به خرید از سایت نمایند:
افراد باید در هنگام خرید کلیه اطلاعات لازم را بصورت کامل وارد نمایند. تبصره : مسئولیت هر گونه مغایرت مشخصات خریدار بر عهده خود فرد می باشد
پر کردن اطلاعات به منزله قبول کردن توافق نامه است .
کلیه هزینه های خدمات، بسته بندی و ارسال محصول، مطابق فاکتور ارائه شده در هنگام خرید است.
جنس خریداری شده در تهران 48 ساعته و شهرستان ها 72 ساعته به دست مشتری می رسد.